p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Research Article

THE EFFECT OF WARM UP PROTOCOLS ON ANAEROBIC POWER IN FOOTBALL PLAYERS

Bergün Meriç BİNGÜL, Murat SON, Menşure AYDIN, Yezdan CİNEL

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli

7596 3889

THE EFFECTS OF REGULAR MOUNTAIN HIKING AND ACUTE MAXIMAL EXERCISE ON BLOOD OXIDATIVE STRESS LEVEL AND ANTIOXIDATIVE ENZYME ACTIVITIES

Faruk TURGAY1, Aksel ÇELİK2, S. Rana VAROL1, Ebru SEZER3, Taner ONAT3, S. Oğuz KARAMIZRAK4

1Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Beden Eğitimi Bölümü, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

7008 2830

PROFESYONEL VE AMATÖR FUTBOLCULARIN ANTRENMAN SONRASI BAZI KAN PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ‡

Hakan ÇEVRİM1, Yonca BİÇER2, Özgür KARATAŞ3, Cebrail GÜRSUL4, Zülfü BİÇER5

1İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Malatya
2Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Erzincan
3İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Malatya
4Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzincan
5Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Erzincan

14201 3457

Case Report

MANDIBULA FRACTURE IN A PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYER: CASE STUDY

Savaş KUDAŞ1, M. Mesut ÇELEBİ2

1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara

7351 4793