p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
PROFESYONEL VE AMATÖR FUTBOLCULARIN ANTRENMAN SONRASI BAZI KAN PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ‡
2008, Volume 43, Issue 1, Page 017-024
Hakan ÇEVRİM

Enter the code above.