p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Hakan ÇEVRİM1, Yonca BİÇER2, Özgür KARATAŞ3, Cebrail GÜRSUL4, Zülfü BİÇER5

1İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Malatya
2Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Erzincan
3İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Malatya
4Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzincan
5Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Erzincan

Anahtar Sözcükler: Futbolcu, profesyonel, amatör, antrenman, kan parametreleri

Öz

Bu çalışmada profesyonel ve amatör futbolcuların antrenman sonrası bazı kan parametrelerinin karşılaştırılması amaçlandı. Profesyonel futbolcular (n=10) ortalama 20.5 ± 1.4; amatörler (n=10) ise ortalama 20.6 ± 2.3 yaşında idi. Deneklerden çift kale ve kuvvet antrenmanı sonrası venöz kan örnekleri alındı. Kan parametre değerlerine ilişkin verilerin temel istatistikleri için SPSS 15.0 programı kullanıldı ve gruplar arası farklılıklar t testi ile analizi edildi. Sırasıyla profesyonel ve amatör futbolcuların eritrosit (4.85 ± 0.10 ve 5.33 ± 0.14 x 106.µl-1), trombosit (182.6 ± 22.3 ve 295.2 ± 15.2 x 103.µl-1), üre (40.9 ± 3.5 ve 31.3 ± 1.6 mg.dl-1), kalsiyum (8.70 ± 0.35 ve 7.32 ± 0.33 mg.dl-1) ve fosfor (3.42 ± 0.20 ve 7.18 ± 0.11 mg.dl-1) değerlerinde anlamlı (p<0.05) bir farklılık saptanırken; lökosit, hemoglobin, kolesterol, trigliserit ve glikoz değerlerinde ise anlamlı bir farklılık yoktu. Performans değerlendirme kriteri olarak da kullanılabilen kan testlerinde akut egzersize yanıtın farklılıklarının açıklanmasına yönelik önermelerde bulunulmaktadır.