p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Savaş KUDAŞ1, M. Mesut ÇELEBİ2

1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Sözcükler: Spor yaralanmaları, mandibula kırıkları, kafa travması, futbol, egzersiz

Öz

Futbol tüm dünyada en sık yapılan spor dallarından biri olup son yıllarda popülaritesi oldukça artmıştır. Artan katılımla birlikte futbola bağlı yaralanmalar da dikkat çeker düzeye çıkmıştır. Gerçekleşen yaralanmaların yaklaşık %22’si kafa ve yüz bölgesinde yer alır. Kafa yaralanmaları sırasında oluşan kırıkların yaklaşık %27’si mandibulada görülmektedir. Mandibular kırıklar lokalizasyonlarına göre kondiler, koronoid, ramus, köşe, parasimfiz, simfiz ve alveoler diye adlandırılır. Bu olguda sportif aktivite sırasında yüz travması sonucunda mandibular kırık oluşmuştur. Kırık daha ince olan kondil kısmındaydı. Bu olguda tanı, tedavi ve rehabilitasyona ilişkin bilgi verilmektedir.