p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Research Article

INVESTIGATION OF DEPRESSION LEVELS AMONG REGULARLY EXERCISING AND NON-EXERCISING ADOLESCENTS

M. Oytun HASTÜRK1, Seçkin ŞENIŞIK2

1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi Birimi, İzmir
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Hekimliği Birimi, Yeşilyurt, İzmir

13242 3941

IMPACTS OF PLYOMETRICS EXERCISES ON THE DEVELOPMENT OF KNEE FLEXION AND EXTENSION STRENGTH IN TENNIS PLAYERS

Burçin ÖLÇÜCÜ1, Güven ERDİL2, A. Yavuz KARAHAN3, Abdullah CENİKLİ1, Mustafa ALTINKÖK4

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Tokat
2Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, A. Hisarı, Beykoz, İstanbul
3Karaman Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Karaman
4Çekmeköy Vatan İlköğretim Okulu, Taşdelen, Çekmeköy, İstanbul

8829 3745

EFFECTS OF UPPER EXTREMITY PLYOMETRIC TRAINING ON THROWING VELOCITY AND SHOULDER ROTATOR STRENGTH IN FEMALE HANDBALL PLAYERS

Celal GENÇOĞLU1, O ATEŞ2, İ AKSU3, Selmin GÜLBAHAR4, Ebru ŞAHİN4, Cem BEDİZ3

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu, İzmir
2Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, İstanbul
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İzmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir

11318 4469

PHYSICAL FITNESS PARAMETER RELATIONS OF 9-10 YEARS-OLD CHILDREN

Ercan HASLOFÇA, Fehime HASLOFÇA, Emine KUTLAY

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bornova, İzmir

13972 4680