p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ercan HASLOFÇA, Fehime HASLOFÇA, Emine KUTLAY

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bornova, İzmir

Anahtar Sözcükler: Fiziksel uygunluk, vücut kitle indeksi, Eurofit test bataryası

Öz

Bu çalışmada 9-10 yaş kız (n=72) ve erkek (n=112) çocukların fiziksel uygunluk parametreleri arasındaki ilişkiler incelendi. Çocukların fiziksel uygunluk parametreleri Sportslinx test bataryası ile ölçüldü. İstatistiksel analizde Pearson korrelasyon testi kullanıldı. Vücut ağırlığı ile VKİ (vücut kitle indeksi), VYO (vücut yağ oranı), denge, el kavrama kuvveti ve 10x5 m sürat değerleri (p<0.01); VKİ ile denge, el kavrama kuvveti, sürat ve VYO (p<0.01); denge ile kol hızı ve VYO (p<0.01), el kavrama kuvveti ve sürat değerleri (p<0.05); sıçrama gücü ile el kavrama kuvveti, sıçrama hızı ve mekik (p<0.01); el kavrama kuvveti ile sıçrama hızı (p<0.01); sıçrama hızı ile mekik ve sürat değerleri (p<0.01) arasında pozitif ilişkiler saptandı. Vücut ağırlığı ile mekik (p<0.01), VKİ ile sıçrama gücü ve mekik (p<0.01); denge ile sıçrama hızı, mekik (p<0.01) ve sıçrama gücü (p<0.05); kol hızı ile sıçrama hızı ve mekik (p<0.01); sıçrama gücü ile sürat ve VYO (p<0.01); sıçrama hızı ile sürat (p<0.01) ve VYO (p<0.05); sürat değerleri ile mekik (p<0.01) ve mekik ile VYO değerleri arasında ise negatif ilişkiler elde edildi. Söz konusu yaş grubu çocuklarda vücut ağırlığı, vücut yağ oranı ve VKİ değerlerinin artması (obezite); sıçrama becerisi, sürat, çabuk kuvvet ve güç gibi fiziksel uygunluk parametrelerini olumsuz etkilediği ortaya kondu.