p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Research Article

REGIONAL DISTRIBUTION OF DANCE SPORTS INJURIES IN LATIN DANCERS

Emine KUTLAY1, İlkşan DEMİRBÜKEN2, Seher ÖZYÜREK2, Salih ANGIN2

1School of Physical Education and Sports, Ege University, İzmir, Turkey
2School of Physical Therapy and Rehabilitation, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

6659 2977

ASSESSMENT OF PHYSICAL ACTIVITY LEVEL IN OFFICE WORKERS ACCORDING TO OBESITY AND SOME VARIABLES (The Akdeniz University Hospital example)

Mükerrem ERDOĞAN1, Zehra CERTEL2, Alpay GÜVENÇ2

1Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya

15229 9490

Case Report

UNILATERAL PARS INTERARTICULARIS FRACTURE IN A YOUNG SOCCER PLAYER

Seçkin ŞENIŞIK1, Nuri EREL2

1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Spor Hekimliği Birimi, İzmir
2EMOT El Mikrocerrahi Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi, Karamanlar, İzmir

18832 5180