p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Emine KUTLAY1, İlkşan DEMİRBÜKEN2, Seher ÖZYÜREK2, Salih ANGIN2

1School of Physical Education and Sports, Ege University, İzmir, Turkey
2School of Physical Therapy and Rehabilitation, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Anahtar Sözcükler: Latin dansçılar, dans yaralanmaları, yaralanma zamanı, yaralanma bölgesi, fiziksel uygunluk

Öz

Bu çalışmanın amacı latin dansçılarda dans yaralanmalarının bölgesi, çeşidi ve gerçekleşme zamanlarını değerlendirmektir. Ortalama 24.5 ± 6.2 yaşında (13-39 yaş aralığında) 40 dançı (20 kadın, 20 erkek) çalışmada yer aldı. Bir yarışma sırasında veya e-posta yolu ile kendilerine yaralanmaları ile ilgili anket uygulandı. Dansçıların %65’inin yaralanma geçirdiği, bu yaralanmaların %55’inin alt ekstremitede, %27.5’inin gövde ve omurga bölgelerinde, %20’sinin üst ekstremitede ve %5’inin ise baş bölgesinde gerçekleştiği gözlendi. Yaralanmaların detay dökümü verilip tartışılmaktadır. Sonuç olarak seçilen popülasyondaki latin dansçılarda alt ekstremite yaralanmalarının daha yaygın olduğu saptandı.