p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Review Article

INCREASED RISK OF ATRIAL FIBRILATION IN ATHLETES: REVIEW

Hüseyin DURSUN1, Oğuz YÜKSEL2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İnciraltı, İzmir

10381 2913

Research Article

EFFECT OF HEIGHT ON MOTORIC FEATURES

Cem Sinan ASLAN, Oğuzhan DALKIRAN

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Burdur

13133 3345

ERGOGENIC AID IN ATHLETES

Mehmet KARAKUŞ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Kayseri

59344 7882