p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Research Article

FLUID INTAKE PROFILE OF ELITE RHYTHMIC GYMNASTS

Emine KUTLAY1, Metin ERGÜN2

1School of Physical Education and Sports, Ege University, Izmir, Turkey
2Department of Sports Medicine, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey

6811 2745

Review Article

METABOLIC SYNDROME AND EXERCISE

Ali ERASLAN

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Hekimliği Kliniği, Antalya

12940 4011

THE EFFECTS OF ACUTE MILD HYPOBARIC HYPOXIA ON RATS’ MYOCARDIAL LEFT VENTRICLE OXIDATIVE DAMAGE

Eda AĞAŞÇIOĞLU1, Rıdvan ÇOLAK2, Metin BAŞTUĞ3, Hakan FIÇICILAR3, Haydar DEMİREL4

1Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
2Ardahan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Ardahan
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara
4Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara

8957 2549