p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ali ERASLAN

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Hekimliği Kliniği, Antalya

Anahtar Sözcükler: Metabolik sendrom, obezite, egzersiz

Öz

Metabolik sendrom (MS), kardiyovasküler morbidite ve mortalite ile ilişkili yaygın ve kompleks bir hastalıktır. Temel bileşenlerini abdominal obezite, disglisemi, dislipidemi, hipertansiyon oluşturur. MS prevalansı dünyada giderek artmakta ve alt yaş gruplarına inmektedir. Çoklu etiyolojik tanımlamalara rağmen, sendromun patojenezi tam olarak aydınlatılabilmiş değildir. Vücudun kitlesel anlamda en büyük metabolik organı olan iskelet kaslarının yetersiz kullanımı metabolik handikap doğurmaktadır. Normal kilolu kişilerde de MS gelişmesi dikkatleri inaktif yaşam tarzına yöneltmektedir. Diğer taraftan, obezlerde düzenli egzersizle kilo kaybı olmasa bile metabolik tablo düzelebilmektedir. O halde, spor hekimliği uygulaması açısından MS'ye karşı stratejide vücut kitle endeksine odaklanmak yerine inaktiviteyle savaşım öncelikli olmalıdır. Düzenli egzersiz MS'nin önlenmesinde ve tedavisinde etkili ve güvenli seçenektir. Spor hekimliği metabolik sendromla ilgili bir mültidisipliner yaklaşım modelinde egzersiz tedavisi için anahtar rol üstlenmelidir.