p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Research Article

STRETCH-SHORTENING CYCLE OF SHOULDER INTERNAL ROTATORS AS MEASURED BY ISOKINETIC DYNAMOMETRY

Taner Aydın*, Yavuz Yıldız*, Cengizhan Özgürbüz**, Metin L. Baydar***, Tunç A. Kalyon*

* GATA Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Etlik, Ankara
** Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir
*** Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Afyon

0 1399

COMPARING 4.0 MMOL/L LACTATE THRESHOLD LEVELS IN LABORATORY AND FIELD CONDITIONS IN JUNIOR CYCLISTS

Sema Özan (Şemin)*, S. Oğuz Karamızrak**, Faruk Turgay*

* GSGM Sporcu Sağlık Merkezi, İzmir
** Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

0 1938

THE EFFECTS OF VITAMIN E AND ESTRADIOL EXERCISE INDUCED MUSCLE DAMAGE

Bedrettin Akova*, Hakan Gür*, Esma Sürmen Gür**, Selçuk Küçükoğlu*

* Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Bilim Dalı, Bursa
** Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biokimya Anabilim Dalı, Bursa

* Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu (Proje No. 98/10) tarafından desteklenmiştir.

0 745

ACUTE AND CHRONIC EFFECTS OF CONTINUOUS AND EXTENSIVE INTERVAL RUNNING EXERCISES ON SOME HAEMATOLOGICAL PARAMETERS

Gürbüz Büyükyazı, Faruk Turgay

Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek. Okulu, Manisa ** GSGM Sporcu Sağlık Merkezi, İzmir

0 1402

Current Literature

FİNLANDİYA'DA SPOR HEKİMLİĞİ

Çevirip özetleyen: Prof. Dr. Necati Akgün

1162 665