p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Research Article

HAS L-CARNITINE SUPPLEMENTATION ANY ANTIOXIDANT EFFECT AT THE 4.0 mM LACTATE THRESHOLD?

Muzaffer Çolakoğlu*, Serra Menekay**, Faruk Turgay***, Oğuz Karamızrak****

*Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
**Manisa Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
***GSGM Sporcu Sağlık Merkezi, Atatürk Stadyumu, İzmir
****Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

0 1264

ISOKINETIC EVALUATION OF SOULDER MUSCLE STRENGTH IN A FUNCTIONAL MOVEMENT PATTERN IN PROFESSIONAL ATHLETES

Volga Bayrakcı Tunay, Fatma Uygur, Nevin Ergun

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Ankara

* Bu çalışma American College of Sports Medicine (ACSM) 45th Annual Meeting, June 3-6, 1998, Orlando/Florida, USA' da sunulmuştur.

0 1542

THE EFFECTS OF TWO DIFFERENT TYPES OF INTERVAL TRAINING PROGRAMS ON SOME PHYSIOLOGICAL PARAMETERS

M. Günay*, K. Tamer*, İ. Cicioğlu*, C. Çevik**

* Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara
** Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

0 1609

Case Report

MUSCLE ENZYME CHANGES AFTER EXERCISE: A CASE REPORT

Hakan Yaman*, Hilmi Karatosun*, Nezih Hekim**

* Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilm Dalı, Isparta
** Pakize Tarzı Hastanesi, Biyokimya Laboratuvar', İstanbul

0 4608