p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Research Article

EFFECTS OF TWO STEADY-STATE EXERCISES AT THE AEROBIC AND ANAEROBIC THRESHOLDS ON SERUM CK AND LDH ACTIVITIES

Faruk Turgay*, Hüray işlekel**, S. Oğuz Karamızrak***, Hüseyin T. Sessiz**, Şaban Acarbay*

* GSGM İzmir Sporcu Sağlık Merkezi, İzmir
** Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
*** Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

Bu çalışma X. Balkan Spor Hekimliği Kongresi'nde Nisan 1999 (Antalya)'da sunulmuştur.

0 1156

ANXIETY LEVELS OF THE FOOTBALL PLAYERS PARTICIPATING IN THE U-21 NATIONAL TEAM INFRASTRUCTURE SET ECTION

S.Halime Aslan*, R.Oğuz Aslan**, Z.Nazan Alparslan***

* Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul
** Adana Amatör Spor Federasyonu, Adana
*** Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Adana

0 1483

EFFECT OF SPRINT EXERCISE ON LIPID PEROXIDATION LEVEL IN MOUSE SKELETAL MUSCLE

Berkant Muammer Kayatekin, Osman Açıkgöz, Sevil Gönenç, Nazan Uysal, Ataç Sönmez

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Izmir

0 1642

COMPARISON OF BLOOD AND SALIVA LACTATES FOLLOWING ANAEROBIC LOADING

Hilmi Karatosurı *, Sedat Muratlı**, Alpaslan Erman**, Ümit Kemal Şentürk**

* Diş Hekimi, Isparta
** Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Antalya

0 1049