p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Research Article

THE ACE I/D GENE POLYMORPHISM AND PHYSICAL PERFORMANCE IN A NON-ELITE FEMALE COHORT

F. Sırrı ÇAM1, Muzaffer ÇOLAKOĞLU2, Şule ÇOLAKOĞLU3,Afig BERDELİ4

1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD, Manisa
2Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, İzmir
3Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Manisa
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, İzmir

7400 2649

THE EFFECT OF COMPETITION ON ANTIOXIDANT ENZYMES AND LIPID PEROXIDATION IN ADOLESCENT SWIMMERS

Şenay KOPARAN1, Füsun ÖZTÜRK1, Melehat DİRİCAN2

1Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Bursa

7316 2965

CONCENTRIC ISOKINETIC STRENGTH OF SHOULDER ROTATOR MUSCLES IN TENNIS PLAYERS

Gülbin RUDARLI NALÇAKAN, Emine KUTLAY, Erdinç DEMİRAY

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir

9548 3202