p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Gülbin RUDARLI NALÇAKAN, Emine KUTLAY, Erdinç DEMİRAY

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir

Anahtar Sözcükler: İzokinetik, omuz, eksternal-internal rotasyon, tenis, egzersiz

Öz

Bu çalışmada, yarışmacı tenisçilerde omuz ekleminin internal ve eksternal rotasyon hareketlerinin zirve (pik) tork değerlerinin izokinetik ölçümlerle değerlendirilmesi, sonuçların dominant ve non-dominant kola göre karşılaştırılmasının yanı sıra kontrol grubuna karşı gözlenen farklılıkların ortaya çıkarılması amaçlandı. Denek gruplarını 19 antrene sağlıklı tenisçi ile düzenli spor yapmayan dokuz sedanter oluşturdu. İzokinetik dinamometrede her iki kol için kolun 90º’lik abduksiyonu ve dirseğin 90º’lik fleksiyonunda, 60-180-240º/sn’lik açısal hızlarda, konsantrik internal ve eksternal rotasyon hareketlerini içeren testler uygulandı. Ekstremiteler arası farklılıklar Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi ile, gruplar arası farklılıklar ise Mann-Whitney U Testi ile belirlendi. Sporcularda zirve tork değerleri için tüm açılarda sadece internal rotasyon hareketinde dominant kol lehine; eksternal/internal rotasyon oranında ise non-dominant kol lehine istatistiksel anlamlılık bulundu. Gruplar arasında ise sporcu grup lehine belirgin istatistiksel anlamlılık saptandı. Bu çalışma sonuçları, özellikle üst ekstremite ağırlıklı ve tek tarafın baskın olarak kullanıldığı sporlarda olası yaralanma risklerinin azaltılabilmesi için kas kuvvet dengesinin korunmasının önemine işaret etmektedir.

Bu çalışma, 17-20 Kasım 2004 tarihleri arasında Antalya’daki 10. Uluslararası Sağlık, Beden Eğitim Rekreasyon Spor ve Dans Konseyi (ICHPER•SD) Avrupa Kongresi ve Spor Bilimleri Derneği 8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur.