p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Şenay KOPARAN1, Füsun ÖZTÜRK1, Melehat DİRİCAN2

1Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Bursa

Anahtar Sözcükler: Yüzme, antioksidan sistem, yaş grubu, lipid peroksidasyonu, egzersiz

Öz

Bu çalışmada, yüzme kış sezonunda antrenmanlarını sürdüren yaş grubu yüzücülerde yarışmanın antioksidan enzimler ve lipid peroksidasyonu üzerine olan etkileri araştırıldı. Çalışma kapsamına, 10 erkek ve 9 bayan 11-13 yaş grubu yüzücü gönüllü olarak alındı. Deneklerin 100 m serbest stil yarışma öncesi ve sonrası örneklerinde biyokimyasal ölçümler yapıldı. Sonuçların istatistiksel karşılaştırılmasında Willcoxon ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı. Yarışma sonrasında serum katalaz, kreatin kinaz ve laktatdehidrogenaz enzim aktiviteleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p<0.01) yükselmiş bulundu Ayrıca bayan deneklerin serum glutatyon (GSH) düzeylerinde düşüş (p<0.05), glutatyon peroksidaz (GPx) enzim aktivitelerinde ise artış (p<0.01) gözlendi. Çalışma sonucunda yarışmalara hazırlık döneminde yapılan antrenmanların bayan ve erkek yüzücüler üzerinde farklı etkiler yarattığı; antrenman dönemi sonrasında hedef yarış olarak seçilen 100 m serbest teknikte oksidan ve antioksidan dengenin deneklerde korunduğu söylenebilir.

Acknowledgments

Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu 2003/ 14 nolu projesi ile desteklenmiştir.