p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Research Article

EFFECTS OF REGULAR EXERCISE, CIGARETTE SMOKING, ALCOHOL CONSUMPTION ON BLOOD LIPID AND LIPOPROTEIN LEVELS

Şaban ACARBAY1, Faruk TURGAY2, Oğuz KARAMIZRAK3, Çetin İŞLEGEN3

1Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sporcu Sağlık Merkezi, İzmir
2Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği AD, İzmir

10269 3102

DOES SUBMAXIMAL EXERCISE AFFECT ERYTHROCYTE OSMOTIC FRAGILITY AND SERUM MDA LEVELS OF DISTANCE RUNNERS?

Ali GÜREŞ1, Şaheser GÜREŞ1, Nurgül ÖZDEMİR1, Aslıhan B. KARUL2, Didem KOZACI2, Çağatay ALTUN2, Gökalp GÜREL3

1Adnan Menderes Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın
3Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Kocaeli

6899 3668

DETERMINING ATHLETES’ STRATEGIES OF COPING WITH STRESS

Nihan ARSAN, Ziya KORUÇ

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu, Ankara

14583 5501

Case Report