p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Research Article

RELATIONSHIPS BETWEEN PHYSICAL FITNESS AND THE LEVELS OF ASSERTIVENESS AND SELF-ESTEEM IN ELITE 12 TO 14 YEARS OLD BASKETBALL PLAYERS

Murat ÖZŞAKER1, Ersen ADSIZ2

1Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Aydın
2Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir

8911 3203

THE ASSOCIATION BETWEEN ISOKINETIC KNEE STRENGTH AND ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT INJURY RISK IN SOCCER PLAYERS

Seçkin ŞENIŞIK1, Cengizhan ÖZGÜRBÜZ2, Metin ERGÜN2

1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yeşilyurt, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

11866 5887

DIURNAL VARIATIONS IN ANAEROBIC CAPACITY BASED ON MAXIMAL BLOOD LACTATE

Cem KURT1, Ercan HASLOFÇA2, S.Oğuz KARAMIZRAK3, İmran KURT ÖMÜRLÜ4

1Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor YO, Balkan Kampüsü, Edirne
2Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bornova, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD, Aydın

10037 2872

Review Article

SPORTS MEDICINE AND ETHICS

Metin ERGÜN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

7873 2983