p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Seçkin ŞENIŞIK1, Cengizhan ÖZGÜRBÜZ2, Metin ERGÜN2

1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yeşilyurt, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

Anahtar Sözcükler: İzokinetik test, diz ekstansör ve fleksör kas kuvveti, ön çapraz bağ yaralanması, futbol

Öz

Bu çalışmanın amacı profesyonel futbolcularda diz ekstansör ve fleksör kas guruplarının izokinetik kuvvetinin ön çapraz bağ (ÖÇB) yaralanma riski üzerindeki etkisini incelemekti. Çalışmaya 64 elit futbol oyuncusu katıldı. Deneklerin diz ekstansör ve fleksör kaslarının izokinetik kuvveti Cybex 6000 Norm dinamometre cihazı kullanılarak 60 ve 300o/s hızlarda ölçüldü. Katılımcılara testler koşu bandında yaptırılan ısınmadan sonra uygulandı. Oyuncuların bireysel oyun süreleri ve sakatlıkları 30 ay boyunca prospektif olarak kaydedildi. İstatistiksel değerlendirilmede "t testi" ve Mann-Whitney U testi kullanıldı. Çalışma süresi boyunca toplam 11 temas olmayan ÖÇB yaralanması kaydedildi (insidans: 0.2/1000 oyun saati). Sakatlanmış oyuncularda sağlam oyunculara göre 60o/s’de daha yüksek eksantrik quadriceps kuvveti bulundu (p=0.003). Diğer kuvvet değerleri açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). Çalışmanın sonucuna göre eksantrik quadriceps kuvvetinin ve düşük eksantrik fleksör/ekstansör oranının ÖÇB yaralanma riskinde artışla ilişkisi olduğu söylenebilir.