p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Keyword Pages
confirmatory factor analysis 147
athlete 147
mental health 147
adaptation 147
doğrulayıcı faktör analizi 147
sporcu 147
ruh sağlığı 147
adaptasyon 147
doping 129
attitude 129
scale development 129
tutum 129
ölçek geliştirme 129
physical activity 136
healthy lifestyle behaviours scale-ii 136
white-collar workers 136
body mass index 136
fiziksel aktivite 136
sağlıklı yaşam tarzı davranışları ö 136
136
eği-ii 136
beyaz yakalı ç 136
alışanlar 136
beden kü 136
tle indeksi 136
posterior cruciate ligament 161
calcification 161
arthroscopic debridement 161
arka ç 161
apraz bağ 161, 155
kalsifikasyon 161
artroskopik debridman 161
football 123, 155
injuries 123
musculoskeletal system 123
futbol 123, 117, 155
yaralanmalar 123
kas iskelet sistemi 123
force production sense 142
male soccer players 142
secondary cognitive task 142
kuvvet üretme duyusu 142
erkek futbolcular 142
ikincil kognitif görev 142
anaerobic capacity 117
soccer 117
core stability 117
anaerobik kapasite 117
kor stabilitesi 117
anterior cruciate ligament 155
injury 155
epidemiology 155
super league 155
ön ç 155
yaralanma 155
epidemiyoloji 155
155
per lig 155