p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Işık BAYRAKTAR1, Gökhan DELİCEOĞLU2, Ayla TEKELİOĞLU1, Meral HAZIR1, Banu KABAK1, Perihan UFUK1

1Spor Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı SESAM, Ankara
2Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırıkkale

Anahtar Sözcükler: Antropometri, atlet, adolesan, norm

Öz

Bu çalışmanın amacı, 13-17 yaş grubu Türk atletlerin antropometrik özelliklerine ilişkin norm değerlerin belirlenmesi idi. Araştırma grubunu 18 farklı ilde bu yaş aralığındaki faal lisanslı atletlerin yaklaşık %10.5’i olan 270 gönüllü erkek atlet oluşturdu. Sporcuların somatotip, vücut yağ oranı (VYO) ve vücut kitle indekslerini (VKİ) belirlemek için boyları, vücut ağırlıkları, deri kıvrımı kalınlıkları, çap ölçümleri ve çevre ölçümleri elde edildi. Bu verilere basit istatistik uygulandı; ayrıca %10’luk dilimler halinde norm değerleri belirlendi. Araştırma sonuçlarına göre, VKİ değerleri yaş artışına paralel olarak arttı. Ektomorfi değerlerinin 14 yaşında; endomorfi, mezomorfi ve VYO’larının ise 15 yaşında düşüş gösterdiği; 16 ve 17 yaşlarında değerlerin birbirine yaklaştığı saptandı. Bütün yaş gruplarında mezomorfik yapının baskın olduğu; 13-16 yaşları arasında ektomorfik yapının, endomorfik yapıdan önde geldiği; 17 yaşında ise endomorfik yapının belirginleştiği gözlendi.