p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Seçkin ŞENIŞIK1, M. Oytun HASTÜRK2

1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Spor Hekimliği Birimi, İzmir
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi Birimi, İzmir

Anahtar Sözcükler: Ergen, internet kullanımı, düzenli egzersiz

Öz

Bu çalışmada, düzenli egzersiz yapan ve egzersiz yapmayan ergenlerin internet kullanım süreleri incelenerek, bu değişkenlerin düzenli spor yapmayan bireylere göre farklı olup olmadığının saptanması amaçlandı. Çalışmaya 14-18 yaşları arasında, düzenli olarak egzersiz yapan 37 sporcu ve spor yapmayan 37 kontrol olmak üzere toplam 74 ergen gönüllü olarak katıldı. Tüm katılımcılara sosyodemografik verilerinin ve internet kullanımına ilişkin sürelerinin değerlendirildiği bir anket uygulandı. Bulgulara göre düzenli olarak egzersiz yapan ergenlerin internet kullanım süreleri, egzersiz yapmayan kontrollere göre az olarak saptanmakla beraber; iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05).