p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Sertaç Berkan Bozyel1, Devrim Can Saraç2, Umut Ziya Koçak2, Sercan Gücenmez3, Gürbey Kahveci1, Namet Ateş1, Deniz Bayraktar2

1Altınordu Football Club, Athlete Health Department, İzmir, Türkiye
2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Türkiye
3Department of Rheumatology, Ataturk Training and Research Hospital, İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Anaerobik kapasite, futbol, kor stabilitesi

Öz

Amaç: Genç elit erkek futbolcularda statik ve dinamik kor stabilite ile anaerobik egzersiz kapasitesi arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya ortanca (IQR 25/75) yaşı 17 (17/18) yıl olan otuz beş sporcu katıldı. Statik ve dinamik kor stabilite sırasıyla lateral köprü testi ve Y denge testi ile değerlendirildi. Dikey Sıçrama Testi ve Koşmaya Dayalı Anaerobik Sprint Testi (RAST) anaerobik egzersiz kapasitesi ile ilişkili performans testleri olarak kullanıldı. Anaerobik egzersiz kapasitesi ise Wingate Anaerobik Testi (WAnT) kullanılarak belirlendi.

Bulgular: Dinamik kor stabilite ile WAnT ortalama gücü (r= 0,370, p=0,029) ve dinamik kor stabilite ile RAST tepe gücü (r= 0,371, p=0,028) arasında anlamlı ancak zayıf düzeyde korelasyon saptandı. Diğer kor stabilite ve anaerobik egzersiz kapasitesi ile ilgili ölçümler arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05).

Sonuçlar: Anaerobik egzersiz kapasitesinin statik kor stabilite ile ilişkili olmadığı, ancak dinamik kor stabilite ile zayıf düzeyde ilişkili olduğu belirlendi.

Cite this article as: Bozyel SB, Sarac DC, Kocak UZ, Gucenmez S, Kahveci G, Ates N, et al. The relationships between static and dynamic core stability and anaerobic exercise capacity in young elite male soccer players. Turk J Sports Med.2022, 57(3):117-22; https://doi.org/10.47447/tjsm.0606