p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Engin Dinç1, Serdar Arslan2

1Public Health Services, State Directorate of Health, Konya, Türkiye
2Faculty of Health Sciences, Necmettin Erbakan University, Konya, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Futbol, yaralanmalar, kas iskelet sistemi

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı farklı liglerde oynayan profesyonel erkek futbolcuların fonksiyonel hareket taraması (FMS) skorlarını incelemek ve karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: FMS test bataryası prosedürüne göre üç farklı futbol liginde yarışan 64 sporcunun daha önce toplanan verileri analiz edildi. Asimetri ve disfonksiyon oranları, toplam FMS skorları, FMS alt gruplarının skorları ve her testin skorları karşılaştırıldı.

Bulgular: Farklı liglerde yarışan futbolcuların FMS skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p˃0.05). Ayrıca motor kontrol, mobilite ve refleks kor stabilizasyonu alt grup skorları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p˃0.05). Testler ayrı ayrı karşılaştırıldığında, sadece rotasyon stabilite test puanı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı bulundu (p˂0.05).

Sonuçlar: Profesyonel futbolcularda asimetri ve disfonksiyon oranı yüksek olup rotasyon stabilite testi dışındaki FMS testlerinin skoru profesyonel lig düzeyine göre farklı değildir. Bununla birlikte üst profesyonel ligdeki futbolcuların rotasyon stabilite testinden aldıkları skor daha daha yüksek ve disfonksiyon oranı daha düşüktür. Dolaysıyla postüral kontrol futbolda profesyonel lig düzeyinden etkilenmektedir.

Cite this article as: Dinc E, Arslan S. Effect of competition level on functional movement screening scores in soccer players: a retrospective study. Turk J Sports Med. 2022, 57(3):123-8; https://doi.org/10.47447/tjsm.0612