p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Öztürk AĞIRBAŞ1, Eser AĞGÖN1, İzzet UÇAN2, Fatih KIYICI3

1Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
2Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü, Bayburt
3Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Erzurum

Anahtar Sözcükler: Güreş, sauna, serum lipidleri, egzersiz

Öz

Bu çalışma yüksek yoğunluklu akut güreş egzersizi ve saunanın serum lipidleri üzerine etkisini belirlemek amacı ile yapıldı. Atatürk Üniversitesi Sağlık Etik Kurulunun onayı alındıktan sonra, herhangi bir sağlık problemi bulunmayan ortalama 23.4 ± 4.1 yaş ve 172.9 ± 4.8 cm boyda 14 gönüllü erkek güreşçi üzerinde gerçekleştirildi. Güreşçilerin dinlenik durumda, güreş egzersizini takiben ve iki gün dinlendirilme sonrası sauna uygulamasını takiben ağırlıkları ölçülüp kan örnekleri alındı. Kan analizleri oto analizatör ile yapıldı. Elde edilen veriler normal dağılım göstermediği için, SPSS v15.0 paket programı aracılığında non-parametrik “two related samples” Wilcoxon testi uygulandı. Güreş egzersizi sonrasında vücut ağırlıkları ve LDL-kolesterol (LDL-K) değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı düşüş, total ve HDL-K değerlerinde anlamlı artış; sauna uygulaması sonrasında ise vücut ağırlıklarında istatistiksel olarak anlamlı düşüş, total ve LDL-K değerlerinde anlamlı artış saptandı. Her iki uygulama sonucunda trigliserid değerlerinde anlamlı bir fark olmadığı belirlendi. Akut güreş egzersizi ve sauna uygulamalarının LDL-K hariç serum lipidlerine benzer etkide oldukları sonucuna varıldı.