p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Keyword Pages
core stability 037
postural control 037
falling risk 037
elderly 037
gövde stabilitesi 037
postür kontrolü 037
düşme riski 037
yaşlılık 037
dark chocolate 045
oxidative stress 045
blood pressure 045
heart rate 045
red blood cells 045
haemoglobin 045
exercise 045
swimming 045
esmer çikolata 045
oksidan stres 045
kan basıncı 045
kalp atım hızı 045
alyuvar 045
hemoglobin 045
egzersiz 045
yüzme 045
interleukins 057
immune cells 057
exhaustive exercise 057
endurance training 057
interlökinler 057
immün hücreler 057
bitkinleştirici egzersiz 057
dayanıklılık antrenmanı 057
adductor brevis 065
muscle rupture 065
groin pain 065
soccer 065
adductor brevis kası 065
kas rüptürü 065
kasık ağrısı 065
futbol 065