p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Bergün Meriç BİNGÜL, Murat SON, Menşure AYDIN, Yezdan CİNEL

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli

Anahtar Sözcükler: Statik esnetme, dinamik esnetme, ısınma, futbol, anaerobik güç, egzersiz

Öz

Araştırmanın amacı ısınma programı içerisinde yapılan statik ve dinamik esnetmenin anaerobik güce olan etkisinin belirlenmesidir. Çalışmaya Kocaeli 1. amatör kümede oynayan B genç takımının 23 futbolcusu katıldı. Sporculara 48 saat arayla 5 dk’lık ısınma koşusu sonrasında iki farklı esnetme protokolü uygulandı. Her kas grubuna birer hareketten sekiz hareket dinamik esnetme protokolünde 10 s aralı iki set 12-15 tekrar, statik esnetme protokolünde gene 10 s aralı iki set 30 s yüklenme yaptırıldı. Isınmanın hemen sonrasında elektronik jumpmeter ile dikey sıçrama ölçümleri alındı. Sporcuların sıçrama yükseklikleri ve vücut ağırlıklarından yararlanılarak anaerobik güçleri Lewis formülü aracılığında hesaplandı. Elde edilen anaerobik güç değerleri SPSS programında Wilcoxon testi ile karşılaştırıldığında iki ısınma protokolü arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulundu (p<0.05). Dinamik esnetme egzersizlerinin yapıldığı ısınmalar, patlayıcı kuvveti statik esnetme egzersizlerine oranla daha olumlu etkilemektedir. Dolayısı ile bu tip aktiviteler öncesindeki ısınma programlarında dinamik esnetme egzersizlerinin tercih edilmesinin performansı olumlu yönde geliştireceği düşünülmektedir.