p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Oktay ÇAKMAKÇI1, Fatma ASLAN2, Evrim ÇAKMAKÇI1

1Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Konya
2Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Karaman

Anahtar Sözcükler: Boks, antrenman, asit-baz dengesi

Öz

Araştırma; elit amatör boksörlerde 12 haftalık boks antrenmanı uygulanmasının asit-baz dengesi üzerine etkilerinin incelenmesi amacı ile yapıldı. Yaş ortalamaları 21.3 ± 2.3 yıl, boy ortalamaları 179.0 ± 8.0 cm olan 16 boksör gönüllü olarak çalışmaya katıldı. Uygulama öncesi ve sonrası tüm deneklerin vücut ağırlığında; kan pH, pCO2 ve baz fazlalığı (BEB) düzeylerinde anlamlı bir faklılığın olmadığı; pO2 ve O2Sat% düzeylerinde anlamlı artış (p<0.05); bikarbonat (HCO3-) düzeyinde ise düşüş (p<0.05) olduğu belirlendi. Sonuç olarak; elit düzeydeki boksörlere uygulanan 12 haftalık boks antrenmanı uygulamasının asit-baz dengesi üzerine önemli bir etki göstermediği düşünülmektedir.