p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Monalisa Debnath1, Surojit Sarkar1, Moumita Das2, Swapan Kumar Dey3, Gouriprosad Datta1, Amit Bandyopadhyay4

1Physiology Department, Rammohan College, Kolkata, India
2Applied Nutrition and Dietetics Department, Sister Nivedita University, Kolkata, India
3Sports Sciences Faculty, University of Calcutta, Kolkata, India
4Physiology Department, University of Calcutta, Kolkata, India

Anahtar Sözcükler: Kontrollü diyet değişikliği, beslenme biyobelirteçleri, besin alımı, beslenme durumu, fizyolojik profil

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, genç Hintli erkek sporcularda diyet değişikliğinin beslenme biyobelirteçleri üzerindeki etkilerini incelemekti.

Yöntem: Seksen sekiz futbolcu ve hokey oyuncusu rastgele olarak isteğe bağlı gruba (ALG) ve beslenme danışmanlığı grubuna (NCG) ayrıldı. NCG üzerinde sekiz haftalık diyet değişikliği denemesi uygulandı ve vücut ağırlığının her günü için sırasıyla 9.5 g, 2.6 g ve 2.1 g karbonhidrat, protein ve yağ hedeflendi. Günlük besin alımındaki ve beslenme biyo-belirteçlerindeki değişim oranları saptandı.

Bulgular: NCG grubu toplam serum proteininde (%5.6, p<0.001), hemoglobinde (%3.9, p<0.001) ve E vitamininde (%2.9, p<0.001) anlamlı artışlar gösterdi. Ayrıca C vitamini (%6.0, p=0.004), folat (%4.5, p=0.004), ferritin (%4.8, p=0.003), kalsiyum (%4.2, p=0.009), serum B12 (%3.9, p=0.012) ve D vitaminlerinde (%12.3, p<0.001) de artışlar sergiledi. Hemoglobin düzeyi; günlük protein (p<0.01), demir (p<0.05), B12 ve C vitaminleri (p<0.05) alımıyla pozitif yönde ilişkiliydi. Serum kalsiyumu, günlük kalsiyum (p<0.01), fosfor ve protein (her ikisi p<0.05) alımıyla pozitif yönde ilişkiliydi. Serum çinkosu günlük protein, kalsiyum, B9 ve D vitaminleri alımıyla pozitif korelasyon sergilerken, serum ferritin ve B12 vitamini protein ve demir alımıyla pozitif korelasyon gösterdi. Girişim sonrasında NCG grubunda kanda optimal kalsiyum, çinko, protein, Hb, ferritin, B12, C ve E vitaminleri düzeyleri gözlenirken, folat ve D vitamini değerleri optimalin altında kaldı. Öte yandan, ALG grubunda marjinal düzeylerde çinko ve toplam proteinin yanı sıra gözle görülür derecede düşük kalsiyum, folat ve D vitamini düzeyleri ortaya çıktı.

Sonuç: Sekiz haftalık kontrollü diyet değişikliği sonrası kaydedilen beslenme biyobelirteçlerinin kan seviyelerindeki artış, günlük besin alımıyla gözlenen pozitif korelasyonlarla desteklendi.