p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Tansel Koyunoğlu1, Erdem Atalay2, Özgen Aras1

1Faculty of Health Sciences, Kütahya Health Sciences University, Kütahya, Türkiye
2Faculty of Medicine, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Türkiye

Anahtar Sözcükler: COVID-19, anksiyete, depresyon, hentbol

Öz

Amaç: Bu çalışma, COVID-19 pandemisinde profesyonel hentbol oyuncularının anksiyete, depresyon ve COVID-19’a yakalanma kaygı düzeylerini belirlemek ve ilişkili faktörleri değerlendirmek amacıyla planlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 18 ile 40 arasında değişen 119 hentbolcu katıldı. Veriler profesyonel ligler tamamlandığında ve ülkede kontrollü serbestlik uygulanırken toplandı. Verilerin toplanmasında hentbolcuların sosyodemografik özellikleri, antrenman bilgileri, COVID-19’a ilişkin faktörler, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği ve Sporcuların Yeni Tip Koronavirüse Yakalanma Kaygısı Ölçeği kullanıldı.

Bulgular: Çalışmada erkek hentbolcuların anksiyete düzeyleri kadın hentbolculara göre daha yüksek saptandı (p<0.010). Haftalık antrenman saati 10 saat ve altında olan hentbolcularda depresyon (p=0.016) ve COVID-19’a yakalanma kaygı (p=0.015) düzeyi daha yüksek bulundu.

Sonuç: Pandemi ve izolasyon gibi olumsuz şartlarda dahi, antrenmanlara haftada en az 10 saat üzeri devam edilmesinin, sporcularda pozitif yönde psikolojik etki oluşturabileceği kanaatine varıldı. Sporculara psikolojik yönden düzenli aralıklarla profesyonel destek verilmesinin, sporcularda anksiyete ve depresyonun önlenmesinde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Cite this article as: Koyunoglu T, Atalay E, Aras O. Evaluation of handball players’ anxiety and depression levels and anxiety about catching the novel coronavirus during the COVID-19 pandemic. Turk J Sports Med. 2023; 58(3):102-7;https://doi.org/10.47447/tjsm.0662