p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ebru Tekin1, Fatma Ünver2, Yalın Tolga Yaylalı3

1Therapy and Rehabilitation, Bigadiç Vocational School, Balıkesir University, Balıkesir, Türkiye
2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Faculty of Physiotherapy and Rehabilitation, Pamukkale University, Denizli, Türkiye
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Egzersiznordik yürüyüş, prehipertansif, postmenopozal

Öz

Amaç: Bu çalışmada, prehipertansif postmenopozal kadınlarda nordik yürüyüş (NW) ve geleneksel yürüyüşün (TW) kan basıncı ve istirahat kalp atım hızı üzerindeki etkilerini araştırmak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 57.9 ± 7.2 olan 20 kadın katıldı. Katılımcılar 10'ar kişilik iki gruba ayrıldı: NW ve TW. Egzersizler, sekiz hafta boyunca haftada üç gün, maksimum kalp hızının %40-60'ında günde 50 dk süreyle uygulandı. Katılımcıların vücut kompozisyonu, kan basıncı ve istirahat nabız değerleri 8 haftalık egzersiz programı öncesi ve sonrasında ölçüldü.

Bulgular: Egzersiz öncesi ve sonrası değerler karşılaştırıldığında; NW grubunda vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, kalça çevresi, sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri anlamlı olarak düşerken (p<0.05), dinlenik kalp hızında anlamlı bir değişiklik olmadı (p>0.05). TW grubunda; vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, bel çevresi, kalça çevresi, sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri anlamlı düzeyde azaldı (p<0.05). Diğer parametrelerde anlamlı değişiklik bulunmadı (p>0,05). NW antrenmanın etki büyüklüğü vücut ağırlığı, VKİ, sistolik ve diyastolik kan basıncı değerlerinde daha yüksek saptandı.

Sonuç: Prehipertansif postmenopozal kadınlarda kan basıncının düzenlenmesinde NW eğitimi TW eğitiminden daha etkili bulundu.

Cite this article as:Tekin E, Unver F, Yaylali YT. Investigation of the Effects of 8-Week Nordic- and Traditional Walking Training on Blood Pressure in Prehypertensive Postmenopausal WomenTurk J Sports Med. 2023; 58(3):112-7; https://doi.org/10.47447/tjsm.0717