p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ali Haydar APAYDIN

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Etlik, Ankara

Anahtar Sözcükler: ESWT, aşırı kullanım yaralanmaları, kas iskelet sistemi yaralanmaları, spor hekimliği

Öz

Vücut dışı şok dalga tedavisi (ESWT) 90’lı yıllardan beri kas iskelet sistemi problemlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Yöntem öncelikli olarak plantar fasiit, lateral epikondilit, omuzun kalsifiye ve nonkalsifiye tendinopatisi, Aşil tendinopatisi ve patellar tendinopati gibi sporla ilişkili aşırı kullanım yaralanmalarının tedavisinde kullanılmıştır. ESWT; güvenli, etkili ve kullanımı kolay yeni bir tedavi modalitesidir. ESWT; kas-iskelet sistemi yaralanamlarının tedavisinde cerrahi öncesi etkili bir tedavi seçeneği olarak görünmektedir. Bu derlemede literatür bilgileri doğrultusunda, ESWT uygulamasının spor hekimliğindeki yeri açıklanmaya çalışılmıştır.