p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Cem Sinan ASLAN

Anahtar Sözcükler: Voleybol, vücut kompozisyonu, kuvvet, anaerobik güç

Öz

Bu çalışmada amaç; Türkiye Voleybol Erkekler 3. Ligi’nde başarılı olarak 2. lige yükselenn bir takımın fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin belirlenmesidir. Çalışmaya, herhangi bir sağlık ve yaralanma problemi bulunmayan, 23.0 ± 2.0 yaş ortalamasına sahip 12 erkek voleybolcu dahil edildi. Oyuncuların fiziksel özelliklerinden yaş, vücut ağırlığı, boy, vücut kitle endeksi, vücut yağ oranı, vücut yağ kütlesi, yağsız vücut kütlesi ve vücut sıvı toplamları belirlendi; fizyolojik özelliklerinden pençe ve bacak kuvvetleri, dikey sıçrama ve esneklikleri ölçüldü. Anaerobik güç özellikleri hesaplandı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS v13.0 programı kullanıldı. Elde edilen veriler literatürde yer alan voleybol ile ilgili çalışma sonuçları ve daha önce oluşturulmuş test normları ışığında irdelendi.