p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Serkan Usgu1, Seda Biçici Uluşahin2, Tuğba Gönen1

1 Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkiye
2 Department of Physiotherapy and Rehabilitation, University of Health Sciences, Ankara, Turkiye

Anahtar Sözcükler: Sertlik, elastikiyet, ayak bileği mobilitesi, ilişki, sporcular

Öz

Amaç: Kinetik zincirde ayak bileği hareket açıklığı çok önemlidir. Eklem hareketliliği yumuşak doku mekanik özelliklerini etkileyebilir ve atletik performansı değiştirebilir. Bu çalışma, sporcularda ayak bileği mobilitesinin iliotibial bant (ITB), Aşil tendonu (AT), plantar fasya (PF) sertlik ve elastikiyeti ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 30 profesyonel sporcu (n=10 basketbolcu, n=10 voleybolcu, n=10 koşucu) katıldı. ITB, AT ve PF mekanik özellikleri (sertlik ve elastikiyet) Myoton-Pro cihazı ile bilateral ölçüldü. Ayak bileği mobilitesi inklinometre ile diz-duvar çömelme testi sırasında ölçüldü.

Bulgular: Ayak bileği mobilitesi mekanik özelliklerle korelasyon göstermedi (p>0,05). AT sertliği, AT elastisikiyeti ile zayıf negatif korelasyon gösterdi (r=-0,46). Dominant olmayan tarafta ITB sertliği, ITB elastikiyeti ile orta düzeyde negatif, AT sertliği ile zayıf pozitif korelasyon gösterdi (r=-0,65,0,44). AT elastikiyeti, AT ve PF sertliği arasında orta ve zayıf negatif korelasyon bulundu (r=-0,63,-0,41). Dominant tarafta ITB sertliği ile ITB elastikiyeti arasında zayıf negatif korelasyon vardı (r=-0,36). Koşucuların dominant taraf AT ve dominant olmayan taraf ITB elastikiyeti ve basketbolcuların dominant olmayan ve dominant taraf ITB sertliği daha yüksek bulundu (p<0.05).

Sonuç: Ayak bileği mobilitesi ile ITB-AT-PF' nın mekanik özellikleri arasında ilişki yoktu. Elde edilen bulgular rehabilitasyon ve kondisyon programlarının planlamasında yaralanmaların önlenmesi açısından yarar sağlayabilir.

Cite this article as: Usgu S, Ulusahin S, Gonen T. The association between ankle mobility and Achilles tendon, plantar fascia, iliotibial band stiffness and elasticity in athletes. Turk J Sports Med. 2023 58(1):8-14; https://doi.org/10.47447/tjsm.0701