p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Yavuz Lima

Sports Medicine Section, Atatürk City Hospital, Balıkesir, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Propriosepsiyon, denge, kum, sert yüzey, sporcu

Öz

strong>Amaç: Futbol, futsal ve plaj futbolunun göreli farklı fizyolojik gereksinimleri olmasına ve farklı yüzeylerde oynamanın dinamik dengeyi farklı seviyelerde etkileme olasılığına rağmen, futbol, futsal ve plaj futbolu oyuncularının dinamik dengelerini değerlendiren çalışma göze çarpmamaktadır. Bu çalışmanın amacı futbol, futsal ve plaj futbolu oyuncularının dinamik dengelerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Türkiye Futbol Federasyonu'na kayıtlı toplam 114 amatör erkek oyuncu katıldı. Oyuncular, spor dallarına göre futbol (n=41), futsal (n=39) ve plaj futbolu (n=34) olmak üzere üç alt gruba ayrıldılar. Dinamik dengeyi ölçmek için her bir ekstremite için ön (Ö), arka dış (AD), arka iç (Aİ) ve toplam (T) skor olmak üzere dört sonuç veren modifiye yıldız dağılım denge testi kullanıldı.

Bulgular: Plaj futbolcularının dominant taraf AD ve T skorları (sırasıyla p<0.01, ES=0.10; p<0.01, ES=0.11) ve dominant olmayan taraf Ö, AD ve T skorları futsal oyuncularına göre anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla p =0.01, ES=0.07; p<0.01, ES=0.08; p<0.01, ES=0.08). Ayrıca, plaj futbolcularının dominant taraf T skorları futbolculardan anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.02, ES=0.11).

Sonuç: Bulgular plaj futbolcularının dinamik denge profilinin futsal oyuncularına göre daha iyi olduğunu gösterdi. Çalışma sonuçları göz önüne alındığında, farklı spor disiplinlerinden oyuncuların dinamik dengelerini geliştirmek için kum üzerinde antrenman yapmaları önerilebilir.

Cite this article as: Lima Y. Comparison of dynamic balance among football, futsal, and beach soccer players. Turk J Sports Med. 2022 Oct 27th; https://doi.org/10.47447/tjsm.0693