p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Muhammet Özalp1, Ertuğrul Demirdel2

1Therapy and Rehabilitation Department, Kozaklı Vocational High School, Hacı Bektaş Veli University, Nevşehir, Türkiye
2Physiotherapy and Rehabilitation Department, Faculty of Health Sciences, Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Kuvvet üretme duyusu, erkek futbolcular, ikincil kognitif görev

Öz

Amaç: Genç futbolcuların tekli ve ikili görev koşulları altında diz eklemi kuvvet üretme duyusu hata skorlarının karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, futbol lisansına sahip 24 genç erkek futbolcu katıldı. Katılımcıların kuvvet üretme duyu ölçümleri basınçlı biofeedback cihazı ile yapıldı. Katılımcıların tekli ve ikili görev hata skorlarını karşılaştırmak için ilk olarak katılımcıların bilateral diz eklemi kuvvet üretme duyuları değerlendirildi. Ardından aynı değerlendirme eşzamanlı bir bilişsel görev ile (200'den beşer geri sayma) gerçekleştirildi.

Bulgular: İki ölçüm arasındaki kuvvet üretme duyu hata skorları karşılaştırıldığında, ikili görev eşliğinde ortaya çıkan kuvvet üretme duyu hata skorlarının her iki ekstremitede de daha yüksek olduğu belirlendi (p˂0.05).

Sonuç: Bilişsel görevin kuvvet hatırlama görevinin doğruluğunu azaltan olası kritik bir faktör olabileceği, ikincil bir bilişsel görevin diz eklemi kuvvet üretme duyusunu olumsuz etkileyebileceği sonucuna varıldı.

Cite this article as: Ozalp M, Demirdel E. Does secondary cognitive task affect knee force production sense in young male soccer players? Turk J Sports Med. 2022, 57(3):142-6; https://doi.org/10.47447/tjsm.0641

Ethics Committee Approval

The approval for this study was obtained from Clinical Research Ethics Board of Ankara Yıldırım Beyazıt University (Approval number: 60, Date: 09.07.2020).

Author Contributions

Concept ED,MÖ; Design All authors; Supervision ED; Materials MÖ; Data Collection and/or Processing MÖ; Analysis and Interpretation ED,MÖ; Literature Review ED,MÖ; Wiriting Manuscript MÖ; Critical Reviews ED

Çıkar Çatışması

The authors declared no conflicts of interest with respect to authorship and/or publication of the article.

Finansal Destek

The authors received no financial support for the research and/or publication of this article.