p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Nurten DİNÇ1, Selda BEREKET YÜCEL1, Fatma TANELİ2

1Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa

Anahtar Sözcükler: IGF-1, HsCRP, IGFBP-3, futbolcu

Öz

Bu çalışmanın amacı kardiovasküler hastalıkları (KVH) da kapsayan birçok hastalığın patogenezinde önemli belirteçlerden olan insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-I), insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 (IGFBP-3) ve yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (HsCRP) düzeylerinin farklı fiziksel uygunluktaki iki grup olan üst düzey futbolcular ile sedanterlerde karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya 18-27 yaşları arasındaki Türkiye Türkcell Süper Ligi A2 takımında ve Bank Asya Birinci Ligde futbol oynayan futbolcular ve rastgele seçilmiş, aktif olarak spor yapmayan üniversite öğrencisi olmak üzere 48’er gönüllü katıldı. Katılımcıların antropometrik ölçümleri ve kan biyokimyasal tetkikleri gerçekleştirildi. Student’s t-test analizi ile incelendiğinde, iki grubun biyokimyasal parametre farklılıkların IGF-I için istatistiksel açıdan anlamlı (p<0.001) olduğu; diğer parametreler arasında ise anlamlı olmadığı (p>0.05) belirlendi. Çalışma sonuçlarına göre, uzun süredir kesintili dayanıklılık antrenmanı yapan katılımcılar sedanter yaşam süren bireylerle kıyaslandıklarında, eksiklikleri KVH risk faktörü olarak öngörülen IGF-I üzerinde koruyucu etki kazandıkları gözlenirken, diğer vasküler enflamatuar belirteçler açısından ise istatistiksel olarak anlamlı farklılıklarına rastlanmadı.