p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Fatih Emre Doğan1, Nevin Atalay Güzel2

1Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Institute of Health Sciences, Gazi University, Ankara, Turkey
2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Gazi University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Atletik performans, postüral denge, atletik bantlama

Öz

Amaç: Fonksiyonel performansı geliştirmek açısından farklı bantlama teknikleri kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı profesyonel futbol oyuncularında farklı bantlama tekniklerinin dinamik denge ve alt ekstremite sıçrama performansı üzerine etkilerini incelemektir.

Gereç ve Yöntemler: Yaralanması bulunmayan 24 profesyonel erkek futbol oyuncusu bantlama yok, plasebo bantlama, kinezyolojik bantlama (KT) ve dinamik bantlama (DT) olmak üzere dört farklı durumda değerlendirildi. Bantlama teknikleri birer haftalık aralarla rastgele bir şekilde uygulandı. Dinamik denge Yıldız Denge Testi (Star Excursion Balance Test-SEBT) ile değerlendirildi. Sıçrama performansı tek bacak sıçrama testi ile ölçüldü ve dominant ayağın öne doğru sıçrama mesafesi kaydedildi.

Bulgular: SEBT’nin tüm yönleri açısından uygulamalar arasında anlamlı bir fark saptandı (p<0.05). Bununla birlikte, post-hoc karşılaştırmalar bu farkların, bantlama yok ve DT, plasebo bantlama ve DT uygulamaları arasında olduğunu ortaya çıkardı (p<0.01). Alt ekstremite performansı açısından uygulamalar arasında fark saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: Futbolcularda DT tekniği dinamik dengeyi arttırmak için tercih edilebilir. Bununla birlikte, bantlama uygulamalarından hiçbiri alt ekstremite sıçrama performansını arttırmak açısından etkili bulunmadı.

Alıntı: Dogan FE, Atalay Guzel N. The acute effects of different ankle taping techniques on dynamic balance and lower extremity jumping performance in professional soccer players. Turk J Sports Med. 2021;56(2).86-90.; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0489