p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Burkay Utku1, Erdem Kaşıkçıoğlu2

1Sports Medicine Section, Physical Therapy and Rehabilitation Hospital, Ankara City Hospitals, Turkey
2Cardiofit Health Service, Redbridge Trust, London, United Kingdom

Anahtar Sözcükler: COVID-19, spora katılım öncesi değerlendirmeleri, miyokardit

Öz

COVID-19 pandemisi tedbirleri kapsamında tüm dünyada birçok spor organizasyonlarına ara verilmiştir. COVID-19 pandemisi devam ederken yarışmalı sportif aktivitelere katılacak sporcunun uygunluk değerlendirmesini yaparken daha önce rutin olarak uygulanmakta olan sağlık taramalarının tekrar gözden geçirilmesi bir gereklilik haline gelmiştir. COVID-19 enfeksiyonu sırasında kardiyak tutulumun gösterilmiş olması da göz önüne alınarak spora katılım öncesi sağlık değerlendirmeleri için ayrıntılı bir uzman görüşü hazırlanmıştır.

Alıntı: Utku B, Kasikcioglu E. COVID-19 pandemic and pre-participation evaluations: Risks and precautions.Turk J Sports Med. 2020;55(3):251-55.