p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Zait Burak Aktuğ1, Hasan Aka2, Cengiz Akarçeşme3, Mehmet Mesut Çelebi4, Emre Altundağ5

1School of Physical Education and Sports, Niğde Ömer Halisdemir University, Niğde, Turkey
2Physical Education Teacher, Ministry of Education, Ankara, Turkey
3Faculty of Sports Sciences, Gazi University, Ankara
4Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey
5Institute of Health Sciences, Gazi University, Ankara

Anahtar Sözcükler: Voleybol, fonksiyonel hareket taraması, düzeltici egzersizler

Öz

Objektif: 12 haftalık düzeltici egzersiz protokolü elit kadın voleybol oyuncularının fonksiyonel hareket taraması (FMS™) skorunu olumlu yönde etkileyebilir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 13 elit kadın voleybolcu gönüllü olarak katılmıştır. Vo-leybolcuların fonksiyonel hareket kalıpları FMS™ test kiti ile belirlenmiştir. Voleybolculara haftada 3 gün olmak üzere 12 haftalık düzeltici egzersiz protokolü uygulanmıştır. Voleybolcuların FMS™ alt testleri ve FMS™ toplam skorları ile ön test ve düzeltici egzersizler sonrası son test skorlarının istatistiksel farkları Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile be-lirlenmiştir.
Bulgular: Voleybolcuların FMS™ toplam skorları (%19.6) ve omuz mobilitesi (%87) test sonuçları son testte istatiksel olarak anlamlı artış göstermiştir (p<0.05). Ayrıca FMS™ alt testlerinden derin çömelme (%8.3), yüksek adımlama (%4.1), tek çizgide hamle (%18.1), gövde stabilite şınavı (%42.4), rotasyon stabilitesi (%18.3) sonuçlarında ön test ve son testlerde istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen, son test skorlarında artış gözlemlenmiştir.
Sonuç: Sonuç olarak, sporcuların yaralanma riskinin belirteci olan FMS™ toplam skoru düzeltici egzersizler ile gelişme göstermiştir. Buradan yola çıkarak düzeltici egzersiz programlarının antrenman içeriklerine yerleştirilmesinin sporcuların yaralanma risklerini azaltabileceği düşünülmektedir.

Cite this article as: Aktug ZB, Aka H, Akarcesme C, et al. The effects of corrective exercises on functional movement screen tests of elite female volleyball players. Turk J Sports Med. 2019;54(4):233-41.