p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Metin ERGÜN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Sözcükler: Spor, yaralanma riski, biyomekanik, korunma

Öz

Anormal biyomekanik yapı ve anatomik özellikler spor yaralanması riskini arttıran faktörler arasında yer almaktadır. Risk faktörlerinin tanımlanması ve yaralanma mekanizmalarının ortaya konması, koruyucu yaklaşımların biyomekanik açıdan geliştirilmesinde önemli rol oynar. Yaralanmalardan korunmada biyomekanik risk faktörlerinin saptanması açısından tarama programlarının yaşamsal bir önemi vardır. Tarama yöntemleri basit, düşük maliyetli, kliniklerde kolayca uygulanabilir ve yüksek prediktif değerde olmalıdır. Bu şekilde belirlenen yüksek riskteki sporcular için bireysel koruyucu antrenman programları oluşturularak yaralanma riskinin azaltılması sağlanabilecektir. Bu derlemede konu, ilgili literatür eşliğinde incelenmektedir.