p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Nevzad Denerel1, Metin Ergün2, Oğuz Yüksel3, Cengizhan Özgürbüz2, Oğuz Karamızrak2

1Sports Sciences Department, Faculty of Health Sciences, Doğu Akdeniz University, Turkish Republic of Northern Cyprus
2Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey
3Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey

Anahtar Sözcükler: Dinamik denge, statik germe, dinamik germe, ısınma

Öz

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı statik ve dinamik germe egzersizlerinin dinamik denge üzerindeki akut etkilerini araştırmaktı.
Gereç ve Yöntemler: Altmış yedi rekreasyonel sporcu (20.5 ± 2.3 yaşında 33 erkek ve 21.4 ± 3.0 yaşında 34 kadın), 48-72 saat arayla üç farklı günde; kontrol grubu, statik germe ve dinamik germe egzersizleri olmak üzere üç farklı egzersiz protokolü ile test edildi. Her egzersiz protokolü öncesi ve sonrasında, izokinetik denge sistemi kullanılarak çift ayak dinamik denge ölçüldü. Her protokole, ısınma olarak 50-60 rpm ile 70 W'da 5 dk süreyle bisiklet ergometresi kullandırıldı. Germe egzersizleri, bilateral olarak dört farklı alt ekstremite kas grubuna uygulandı. Kontrol grubu için, ısınma sonrasında deneklere 12 dk 45 s dinlenme süresi verildi. İki dinamik denge ölçümü arasındaki süre, her protokol için eşit olacak şekilde ayarlandı.
Bulgular: Egzersiz protokollerinin üçü de dinamik denge performansını olumlu yönde etkiledi (p<0.01). Egzersiz prokollerinin dinamik denge üzerindeki olumlu etkileri arasında fark bulunmadı (p>0.05).
Sonuç: Isınma sonrası statik germe, ısınma sonrası dinamik germe ve sadece ısınma dinamik denge performansını olumlu etkilemektedir. Isınma sonrası yapılan statik germe veya dinamik germe, sadece ısınmanın dinamik denge performansına yaptığı olumlu etkiyi arttırmamaktadır.

Cite this article as: Denerel N, Ergün M, Yüksel O, et al. The acute effects of static or dynamic stretching exercises on dynamic balance performance. Turk J Sports Med. 2019;54(3):148-57.