p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Aydan Örsçelik1, Mehmet Murat Seven2, Serkan Akpancar3, Kenan Koca4, Yavuz Yıldız1

1Sports Medicine Department, University of Health Sciences, Gulhane Medical Faculty, Ankara, Turkey
2Sports Medicine Clinic, Turkish Army Special Forces Command, Ankara, Turkey
3Orthopedic Surgery Clinic, Tokat State Hospital, Tokat, Turkey
4Orthopedic Surgery Department, University of Health Sciences, Gulhane Medical Faculty, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Spor hekimliği, yayın, uluslararası literatür

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yapılan Spor Hekimliği alanında yayınlanmış uluslararası makalelerinin özelliklerini ortaya çıkarmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Türkiye’de Spor Hekimliği alanında yapılıp yayınlanmış araştırmalar üzerine literatür sistematik olarak incelendi. Makalelerin yayınlandıkları yıllara göre dağılımı, hangi dergilerde yayınlandığı, çalışma desenleri ve bilimsel kanıt düzeyleri araştırıldı.
Bulgular: Toplamda 1966 ile 2017 yılları arasında yayınlanmış 498 makale çalışma kapsamına alındı. Makaleler son 15 yılda ciddi artış göstermektedir. Yayınların çoğunluğu orijinal makaleydi (n = 270, %72) ve 59 makale seviye 1 (%11.8) idi.
Sonuç: Uluslararası dergilerdeki makaleler her geçen yıl artmaktadır. Orijinal çalışma sayısı fazla iken, seviye 1 ve hayvan çalışmaları oranının daha düşük olduğu gözlemlendi. Spor hekimliğine özel olan konuların ve yayın kalitesinin üzerinde durulması gerektiği düşünülmektedir.

Cite this article as: Orscelik A, Seven MM, Akpancar S, et al. Turkish scientific contribution to international literature in sports medicine area Turk J Sports Med. 2018;53:59-66

Çıkar Çatışması

Bu makalede olası bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.