p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Mehmet Karakuş, Soner Akkurt

Erciyes University, Faculty of Medicine, Sports Medicine Department, Kayseri, Turkey

Anahtar Sözcükler: Arteriyel sertlik, nabız dalga hızı, egzersiz, kardiyovasküler risk faktörleri

Öz

Arteriyel sertlik (stiffness) artışı kardiyovasküler mortalite ve morbidite riski ile yakından ilişkili bulunmuştur. Bu nedenle yüksek kardiyovasküler hastalık (KVH) riski olanlarda tedavi stratejileri belirlenirken değiştirilebilir risk faktörlerinden biri olan arteriyel sertlik azaltılmaya çalışılmalıdır. Klinik öneminden dolayı son yıllarda arteriyel sertliği değerlendirmek için noninvazif yöntemler geliştirilmiştir. Santral arteriyel segmetlerin nabız dalga hızı ölçümü, arteriyel sertliğin tahmininde altın standart olarak kabul edilmiştir. Nabız dalga hızı, kardiyovasküler hastalığı olan bireylerde ve sağlıklı bireylerde KVH’ın bağımsız bir öngörücüsü olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda arteriyel sertliği azaltabilecek tedavi yöntemlerine artan bir ilgi söz konusudur. Bunlar arasında arteriel sertliği azalttığı bilinen yürüyüş, hafif tempolu koşu veya bisiklet gibi düzenli aerobik egzersiz yöntemleri başta gelmektedir. Öte yandan, direnç egzersizlerinin arteriyel sertlik üzerine etkileri çelişkili olsa da kuvvet artışı ve yağ yüzeyinde azalma yapması açısından önem arz etmektedir. Aerobik ve direnç egzersizlerinin birlikte yapılması kardiyovasküler ve kas-iskelet sistemi fonksiyonlarının gelişimi ve iyilik halinin sağlanması açısından en uygun yöntem olarak görünmektedir.

Cite this article as; Karakus M, Akkurt S, Exercise and Arterial Stiffness. Turk J Sports Med 2017;52 (1):25-35