p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Metin ERGÜN1, Çetin İŞLEGEN1, Mustafa Ferit ACAR2, Zeki ÖZKOL2, Zeki TAŞYÜREK3

1Department of Sports Medicine, Ege University Medical Faculty, Izmir, Turkey
2Ege University School of Physical Education and Sports, Izmir, Turkey
3Center for Sports and Athlete Health, Izmir, Turkey

Anahtar Sözcükler: Futbol, aerobik güç, anaerobik güç ve kapasite, egzersiz

Öz

Çağdaş futbolun daha hızlı ve yüksek yoğunlukta oynanmaya başlaması nedeniyle oyuncuların bu duruma adapte olmaları gerekmektedir. Genellikle yüksek aerobik güce sahip oyuncuların göreceli olarak daha düşük anaerobik güç düzeylerine sahip oldukları gözlenmektedir. Bu durum günümüz futbolunda dezavantaj yaratabilmektedir. Çalışmamızda farklı aerobik güç değerlerine sahip olan futbolcuların anaerobik performans özelliklerini araştırmayı amaçladık. Araştırmada, ortalama aerobik gücü yüksek (n = 19, 21.4 ± 2.3 yaş, VO2max = 63.7 ± 5.2 ml.min-1.kg-1) ve düşük (n = 36, 23.0 ± 3.9 yaş, VO2max = 50.6 ± 3.2 ml.min-1.kg-1) olan futbolculardan oluşan iki grup anaerobik kapasite ve güçleri açısından karşılaştırıldı. Aerobik güç bisiklet ergometresinde endirekt olarak Astrand testi ile, anaerobik performans ise Wingate anaerobik testi ve 10 ile 30 metre sprint zamanlarıyla değerlendirildi. Buna göre yüksek aerobik güce sahip olan futbolcu grubunda düşük olan gruba göre zirve anaerobik güç değerleri anlamlı şekilde yüksek bulundu (p<0.01). Ancak 10 ve 30 metre sprint zamanları ve kilogram başına düşen zirve güç, total ortalama güç ve kilogram başına düşen ortalama güç değerlerinde iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Sonuç olarak yüksek seviyede aerobik güce sahip olan futbolcuların aynı zamanda yüksek bir anaerobik performansa sahip olabilecekleri gözlendi. Bu durum total fiziksel performansı olumlu etkileyecektir.