p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Nevzad DENEREL1, Erdem KAAN2, Rifat DOĞAN3, Abdulaziz TÜRKSOYLU4

1Gaziantepspor Kulübü Spor Hekimliği Birimi, Gaziantep
2Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Gaziantep
3Ege Sağlık Vakfı, Radyoloji Birimi, İzmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Sözcükler: Spina iliaka, avülsiyon kırığı, futbol

Öz

Spina ilika anterior inferior (SİAİ) avülsiyon kırıkları özellikle adolesan dönemdeki sporcularda görülmektedir. Genellikle yaralanma, rektus femoris kasının ani kasılması sonucunda tendonun proksimal yapışma yerinden bir parça kemikle birlikte ayrılmasıyla meydana gelir. Erişkinlerde oldukça seyrek rastlanır. Olgu, 35 yaşında erkek cinste, futbol oynarken ani ağrı ve çıkma hissi meydana gelmiş. İstenen kas ultrasonografisi (USG) normal olarak değerlendirilmiş; dinlenme ve ilaç tedavisi önerilmiş. Şikayetleri tam olarak geçmeden rekreasyonel futbol oynamaya devam eden hasta, ilk yaralanmadan bir yıl sonra yakınmaları artınca kliniğe başvurdu. Fizik muayenesi ve tetkiklerinde SİAİ avülsiyon fraktürü tanısı konuldu. SİAİ avülsiyon kırıkları sıklıkla adolesan ve çocuklarda apofizer kemikte meydana gelir. Erişkinlerde ise apofizlerin kapanması nedeniyle çok seyrek görüldüğünden, genellikle olası tanılar arasında SİAİ avülsiyon fraktürleri pek düşünülmez. Bu nedenle, ilk kontroller sırasında kolaylıkla yanlış ya da gecikmiş tanı konulabilir. Bu olgu için de ilk yaralanma sonrası yapılan fizik muayene sırasında olası ön tanılar arasında SİAİ avülsiyon fraktürü düşünülmemiş ve doğru tanı bir yıl gecikmiştir. Bu nedenle, seyrek karşılaşılmasına karşın, erişkinlerin ön pelvis bölgesi spor yaralanmalarında olası tanılar arasında avülsiyon fraktürleri mutlaka göz önüne alınmalıdır.