p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

A. ERASLAN, Bülent ÜLKAR, Mesut ÇELEBİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Sözcükler: Kemik ezilmesi, kemik kontüzyonu, kemik iliği ödemi, gizli kemik yaralanması, osteoartrit, spor yaralanması, MR görüntüleme

Öz

Kemik ezilmeleri manyetik rezonans görüntülemenin spor hekimliğinde yaygın şekilde kullanılmasından bu yana daha kolaylıkla saptanmaktadır. Bu gizli kemik lezyonları histopatolojik olarak, süngerimsi kemik dokusu içinde oluşan mikrotrabeküler kırıklar, kanama, enfarkt ve ödemden meydana gelmektedir. Akut ya da kronik travmatik etkenler etyolojide büyük bir rol oynar. Kemik ezilmesinin lokalizasyonu yaralanmanın mekanizması hakkında ipucu verebilir. Etkilenen eklemdeki kemik ezilmesi alanlarına çoğunlukla yumuşak doku lezyonları eşlik eder. Literatürdeki kemik ezilmesi olgularının iyileşme süreleri değişkenlik göstermektedir. Jeografik tipteki lezyonlar ağsı (retiküler) yapıdaki lezyonlara kıyasla daha uzun sürede iyileşmekte ve osteoartrit gelişimiyle ilişkilendirilmektedir. Birçok çalışma kemik ezilmesinin eklem kıkırdağı üzerinde zararlı etkisinin olabildiğini göstermiştir. Bu nedenle, yaralanma sonrası erken evrelerde eklemin etkilenmiş bölgesi üzerine ağırlık veren aktivitelerden kaçınmak temel yaklaşım olmalıdır. Böylece, spor yaralanmasında kemik ezilmesinin gelişmesi sportif aktiviteye geri dönüşü de uzatmaktadır. Kemik ezilmesiyle ilgili halen aydınlanmamış birçok nokta mevcuttur ve spor hekimliği pratiğinde oldukça yeni ortaya çıkmış bu yaygın problemi açıklayıcı geniş çaplı araştırmalara ihtiyaç vardır.