p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Erkut KONTER

Anahtar Sözcükler: Liderlik gücü algısı, başarı, profesyonel ve amatör futbol

Öz

Bu çalışmanın amacı, amatör ve profesyonel futbolcuların başarılarına (Liginde ilk üçe giren ve girmeyen takımların futbolcularına) göre liderlik gücü algılarını (zorlayıcılık gücü-ZG, özdeşleşim gücü-ÖZG, yasal güç-YG ve uzmanlık gücü-UG) araştırmak idi. Veriler 870 futbolcudan toplandı (n=173 profesyonel ve n=697 amatör). Futbolcuların ortalama yaşı 18.4 ± 4.0, lisanslı olarak futbola katılma ortalama süreleri ise 6.00 ± 4.15 yıl idi. Verilerin toplanmasında Türkçeye uyarlanan ‘Futbolda Liderlik Gücü Ölçeği-Diğer (FLGÖ-D / Futbolcu ölçeği) ve bilgi formundan yararlanıldı. Yararlanılan ölçeğin Cronbach Alpha Güvenilirlik Katsayısı 0.60 ile 0.70 arasında değişmekte idi. Antrenörlerden ve futbolculardan izin alındıktan sonra testlerin uygulanacağı yerler belirlenerek veriler toplandı. Toplanan veriler non-parametrik Kruskal-Wallis Testi ile analiz edildi. Verilerin analizi amatör ve profesyonel futbolcuların başarı durumlarına göre liderlik gücü algılarının (ZG, ÖZG, YG ve UG) hiçbirinde anlamlı düzeyde farklı sonuç vermedi (p>0.05). Bu araştırmada futbolda liderlik gücü algısı 2 x 2 analizlerle daha öte tartışılmaktadır.