p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Mustafa Onur SERBEST1, Sabriye ERCAN2, Halil İbrahim KAYA3, Hilmi Mustafa DEMİR2, Abdullah Meriç ÜNAL4, Cem ÇETİN2

1Aydın Devlet Hastanesi, Spor Hekimliği Bölümü, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Isparta
3Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Spor Hekimliği Bölümü, Samsun
4Özel Şifa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Isparta

Anahtar Sözcükler: Lateral epikondilit; el bileği kas kuvveti; izokinetik

Öz

Tanım: Lateral epikondilit dirsek ekleminin en sık görülen hastalıklarından biridir. Tekrarlayıcı ve güç gerektiren kol aktiviteleri risk faktörüdür. Lateral epikondilit tanılı hastalarda el bileği ekstansör kas kuvvetinin azaldığı bilinmektedir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya lateral epikondilit tanısı ile ekstansör karpi radialis brevis kasına artroskopik gevşetme yapılan 8 hasta alındı. Cerrahi tedavi sonrasında bir yılı tamamlayan hastaların el bileklerine izokinetik dinamometre ile fleksör ve ekstansör kas kuvveti ölçümleri yapıldı.
Bulgular: Hastaların el bileği fleksör ve ekstansör kas kuvvet ölçümlerinde istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).
Sonuç: Bu çalışmada lateral epikondilit tanılı hastalarda, ekstansör karpi radialis brevis kasına yapılan artroskopik gevşetmenin el bileği fleksör ve ekstansör kas kuvvetine olumsuz bir etkisi olmadığı gösterilmiştir.